Finanse

Dlaczego chwilówki są tak popularne?

Dlaczego chwilówki są tak popularne?

Ze statystyk udostępnionych przez firmy pożyczkowe współpracujące z BIK wynika, że Polacy rocznie zaciągają blisko trzy miliony pożyczek pozabankowych. Duża, o ile nie większa część z nich, to tak zwane chwilówki. Dlaczego cieszą się taką popularnością?

Czym jest chwilówka?

Chwilówka to krótkoterminowa pożyczka pozabankowa. Przyjmuje się, że do tej kategorii zaliczają się kredyty z terminem spłaty nie dłuższym niż 30 dni, choć niekiedy można spotkać się ze stwierdzeniem, że do chwilówek zaliczają się również pożyczki z dwumiesięcznym terminem spłaty. Tak czy inaczej, większość z nich opiewa na niewielkie sumy, sięgające kilku tysięcy złotych. Więcej o terminach spłat oraz o maksymalnej możliwej kwocie do pożyczenia dowiesz się, odwiedzając stronę https://www.netcredit.pl/.

Największy koszt związany z zaciągnięciem chwilówki stanowią opłaty pozaodsetkowe. Natomiast odsetki, ze względu na krótki termin spłaty, stanowią ich marginalną część. Krótkoterminowe pożyczki pozabankowe są typowymi kredytami konsumenckimi i zgodnie z przeznaczeniem, najczęściej zaciągane są na zakup towarów lub usług.

Chwilówki – dlaczego są popularne?

Na popularność chwilówek składa się wiele czynników. Należą do nich:

  • dostępność – firmy pożyczkowe umożliwiają zaciąganie pożyczek krótkoterminowych przez internet. Wystarczy skorzystać z formularza na stronie pożyczkodawcy, dołączyć wymagane dokumenty i oczekiwać na rozpatrzenie wniosku. Środki przelewane są bezpośrednio na konto klienta;
  • korzystne warunki akceptacji wniosku – analiza stanu finansów pożyczkobiorcy, podobnie jak w przypadku banków, odbywa się na podstawie wykazanych dochodów i historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, ale wymagania firm pożyczkowych względem wiarygodności i zdolności kredytowej klienta są wyraźnie mniejsze;
  • możliwość refinansowania – wiele firm pożyczkowych, w razie niedotrzymania terminu spłaty przez pożyczkobiorcę, zapewnia możliwość refinansowania. Pożyczka przechodzi wtedy pod obsługę innej, partnerskiej instytucji. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, ale pozwala uniknąć pogorszenia historii kredytowej w BIK i nawarstwiających się zaległości;
  • pierwsza pożyczka za darmo – w większości instytucji pozabankowych nowi klienci mają możliwość zaciągnięcia pierwszej chwilówki bezkosztowo. Oznacza to, że zaciągając pożyczkę, będą zwolnieni z odsetek oraz wszystkich opłat pozaodsetkowych, a więc oddadzą dokładnie tyle, ile pożyczyli.