Bez kategorii

Co musisz wiedzieć o umowie leasingowej?

Co musisz wiedzieć o umowie leasingowej?

Jeśli decydujesz się na leasing, to pamiętaj o dokładnym zapoznaniu się z warunkami zapisanymi w umowie. Może się okazać, że zawiera takie postanowienia, które powodują dodatkowe koszty.

Na to, ile będzie nas kosztował leasing, wpływa wiele czynników, a w szczególności to, czy kupiliśmy dodatkowe usługi, na przykład ubezpieczenia, czy będziemy musieli ponosić opłaty, czy też inne koszty wynikające z umowy – kary umowne, płatności wynikające z zakończenia umowy leasingu przed upływem jej terminu itp. Pamiętajmy, że umowa leasingu wiąże nas na kilka lat i raz zawartą będziemy musieli realizować, bez względu na to, jak kosztowne lub niewygodne dla nas okażą się w praktyce jej zapisy. Dlatego warto przyjrzeć się podstawowym elementom umowy.

Zapisane drobnym drukiem

Sama umowa leasingu jest zazwyczaj bardzo prosta i krótka. Są w niej ustalone jedynie podstawowe dane i nie mówi o wszystkich aspektach leasingu. Te zaś zawarte są w osobnym dokumencie, który nazywa się Ogólne Warunki Umowy Leasingu i stanowi załącznik do umowy. OWUL liczy najczęściej, co najmniej kilka stron wypełnionych drobnym drukiem i ustala wszystkie pozostałe warunki, na jakich ma być realizowana umowa. OWUL odwołuje się zwykle do tzw. Tabeli Opłat i Prowizji jako źródła informacji o dodatkowych opłatach za czynności związane z obsługą umowy leasingu przez leasingodawcę.

Aby właściwie ocenić propozycję umowy, należy bacznie przyjrzeć się zawartym w powyższych dokumentach szczegółowym zapisom. Istotne jest też, że w większości przypadków TOiP stanowi osobny dokument, niebędący integralną części umowy. Konsekwencją takiej konstrukcji jest możliwość zmiany zarówno katalogu opłat, jak i wysokości poszczególnych opłat, już po zawarciu umowy, bez konieczności jej aneksowania i uzyskania zgody leasingobiorcy. Warto też zwrócić uwagę na to, czy kalkulacja rat leasingu oparta jest na stałej, czy zmiennej stopie procentowej. Kalkulacja oparta na zmiennej stopie procentowej niesie ryzyko zmiany wysokości raty w przypadku zmiany stopy bazowej.

Firmy leasingowe często stosują promocje, oferując atrakcyjną cenę leasingu pod warunkiem skorzystania z oferowanych dodatkowo produktów. Dobrze jest się zatem zastanowić czy oferowane produkty będą dla nas przydatne. Nawet jeśli potrzebujemy danego produktu, to może się okazać, że jego cena rynkowa jest taka, że nie opłaca się skorzystać z oferowanej przez leasingodawcę. Zabezpieczając się przed niewłaściwym wykonaniem umowy przez leasingobiorcę, wprowadza on sankcje za określone działania. Najczęściej są to kary umowne. W najpoważniejszych przypadkach umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez leasingodawcę. Warto dokładnie ustalić, w jakich sytuacjach zapisy te mają zastosowanie.

Przedterminowe zakończenie

Wielu leasingobiorców nie zdaje sobie sprawy, w jaki sposób rozliczana jest umowa leasingu w przypadku jej przedterminowego zakończenia. Dotyczy to przypadków, kiedy po pierwsze: następuje wypowiedzenie umowy przez leasingodawcę z uwagi na niewłaściwe jej wykonywanie przez leasingobiorcę, po drugie: wygaśnięcia umowy na skutek utraty lub całkowitego zniszczenia przedmiotu leasingu i po trzecie: w przypadku rozwiązania umowy z inicjatywy leasingobiorcy za zgodą leasingodawcy i przed upływem jej terminu.

Standardem stosowanym przez firmy leasingowe jest jednorazowa spłata wszystkich niezapłaconych rat leasingowych i kwoty wykupu czasami pomniejszonych o część przewidzianego w kalkulacji oprocentowania. Analiza warunków leasingu nie ogranicza się do porównania kosztów finansowania, a jej przeprowadzenie może być czasochłonne i złożone. Jest to jednak etap konieczny, aby właściwie ocenić istniejące ryzyka i oszacować koszty realizacji umowy. Dlatego nie polecamy podpisywania umów, bez uprzedniego zapoznania się z ich szczegółowymi warunkami. Może to skutkować błędnymi i kosztownymi w skutkach decyzjami oraz niezadowoleniem z zawartej umowy.
Jacek Ulowski
dyrektor GO-leasing Oddział w Łodzi

facebook.com/go4leasing2biz
tel. 42 620 09 21
www.go-leasing.biz.pl