Ludzie

Chcesz być zdrowy? Zachowaj umiar!

Chcesz być zdrowy? Zachowaj umiar!

By cieszyć się zdrowiem przez wiele lat, ważne jest przede wszystkim zachowanie umiaru we wszelkiego rodzaju działaniach, takich jak jedzenie, praca, zabawa. Ważna jest równowaga pomiędzy snem, pracą i wypoczynkiem – mówi Sławomir Walczak, właściciel Centrum Medycznego „Profilaktyka i Zdrowie”, specjalista medycyny tropikalnej i medycyny pracy.

LIFE IN. Łódzkie: O medycynie pracy różnie się mówi. Specjaliści twierdzą, że zakres badań oferowanych w jej ramach jest zbyt wąski i nie jest ukierunkowany na kompleksową ocenę stanu zdrowia. Jak to jest dzisiaj z tą medycyną pracy?

Sławomir Walczak: Często zadajemy sobie pytanie, czy zakres badań oferowanych w ramach medycyny pracy jest wystarczający. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że takie badania są w ogóle zbędne. Tymczasem dla wielu osób jest to jedyna możliwość spotkania się z lekarzem oraz wykonania tzw. „przeglądu stanu zdrowia”. Dla wielu jest to impuls do zmiany stylu życia i zadbania o swoje zdrowie. Wielokrotnie zdarza nam się, że trafia do nas 40-latek, który pierwszy raz w życiu ma wykonywane np. EKG czyli badanie dostępne praktycznie w każdym gabinecie lekarskim, ale to właśnie u nas dowiaduje się o chorobie wieńcowej serca. Uważam, że zakres badań profilaktycznych nigdy nie będzie zbyt szeroki, ponieważ stan zdrowia pacjenta jest dla nas najważniejszy.

Jak wygląda badanie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy w centrum medycznym „Profilaktyka i zdrowie”?

Każda osoba trafiająca do lekarza medycyny pracy musi posiadać skierowanie wystawione przez pracodawcę z ustalonym zakresem czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy. Następnie na podstawie skierowania oraz czynników umieszczonych na skierowaniu ustalamy zakres badań koniecznych do wykonania, a właściwie do stwierdzenia czy pracownik może podjąć pracę na danym stanowisku. I to jest pierwszy krok. Następny to ewentualne konsultacje dodatkowe jak na przykład wywiad chorobowy, rodzinny itd.

Co według Pana jest najważniejsze podczas wydawania orzeczenia przez lekarza medycyny pracy?

Każdy z elementów badania jest równie ważny, na każdym etapie posiłkujemy się konsultacjami lekarzy specjalistów badań laboratoryjnych oraz konsultacjami psychologów. Nie jesteśmy od tego, aby diagnozować pacjentów, ale przeprowadzić badanie profilaktyczne po to, by wyeliminować ewentualne zagrożenia ze środowiska pracy.

Skąd lekarz centrum „Profilaktyka i zdrowie” czerpie wiedzę o stanowisku pracy?

Na podstawie umów zawartych z zakładami pracy, przeprowadzamy regularne wizytacje stanowisk pracy. Zapoznajemy się w porozumieniu z inspektorami BHP z zagrożeniami na danym stanowisku, czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi. Po wielokroć sama wizytacja stanowiska pracy, daje nam pełen obraz w jakich warunkach pracuje osoba, która za kilka dni trafi do nas do gabinetu.

Pracownicy traktują badania jako przymus czy przywilej?

Jak bym traktował jako przywilej, ponieważ dzięki nim wielokrotnie udaje się wykryć poważne choroby, chociażby choroby cywilizacyjne takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, ale też nowotwory. Pamiętam jak u młodej dziewczyny zdiagnozowaliśmy białaczkę i jak wówczas jej rodzina prowadząca duży zakład pracy, doceniła rolę badań profilaktycznych. Ciągle zastanawiam się jak to jest, że tak chętnie poddajemy corocznym badaniom technicznym własne samochody, a o tym, że nam też są potrzebne coroczne badania zapominamy. Organizm często nie wysyła nam jasnych sygnałów alarmowych lub wysyła sygnały sprzeczne, które są przez nas bagatelizowane. Ciężkie choroby bardzo często nie dają wyraźnych objawów. Kiedy te sygnały są już wyraźne, konieczne jest leczenie o wiele bardziej złożone i nie zawsze kończy się ono sukcesem. Badania medycyny pracy są niezmiernie ważne, ponieważ dają okazję do zweryfikowania stanu zdrowia.

Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować na badanie u lekarza medycyny pracy przyjmującego w centrum „Profilaktyka i zdrowie”?

Na badanie należy zazwyczaj zgłosić się na czczo, po przespanej nocy, a na przykład w przypadku osób pracujących w hałasie po co najmniej 12 godzinach bez ekspozycji na hałas.

Czy schorzenia, na które jesteśmy narażeni w miejscu pracy zmieniły się na przestrzeni lat?

Niewątpliwie poszerza się nasza wiedza na temat wielu czynników oraz ich wpływu na nasze zdrowie. Badania prowadzone przez instytuty naukowo-badawcze dają nam podpowiedz, na co mamy zwracać baczniejszą uwagę mając w gabinecie osobę pracującą wiele lat na stanowisku z danym zagrożeniem. Często odległe skutki pracy w narażeniu są bardzo uciążliwe, a po wielokroć niestety lekarze POZ nie pytają pacjentów, na co narażeni są w miejscu pracy. My lekarze profilaktycy te czynniki i ich konsekwencje znamy.

Jak wpływa na zdrowie charakter naszej pracy: długie i nieregularne godziny pracy, kontakt z trudnym klientem, presja czasu czy niepewność zatrudnienia?

Niekorzystne czynniki psychospołeczne odbijają się niekorzystnie na pracownikach, ich rodzinach i nawet na relacjach interpersonalnych w pracy i poza nią. Zauważamy, że dużo częściej na wiele chorób zapadają osoby z tzw. „słabszym charakterem”, mniej odporne na czynniki stresujące. Od kilku lat zauważamy tendencję do częstszej zapadalności na choroby cywilizacyjne oraz na zaburzenia w strefie psychicznej. Znacznie wzrósł odsetek osób zgłaszających się na badania kontrolne po zwolnieniach lekarskich od lekarzy psychiatrów. Jest to niewątpliwie spowodowane czynnikami zawartymi w pytaniu.

To, co robić, by cieszyć się zdrowiem przez długie lata?

Przede wszystkim zachować umiar we wszelkiego rodzaju działaniach, takich jak jedzenie, praca, zabawa. Ważna jest równowaga pomiędzy snem, pracą i wypoczynkiem. Nie zapominajmy o kontaktach z bliskimi, a w przypadku znajomych otaczajmy się osobami z pozytywnym nastawieniem do życia.

Siedziba główna
90-001 Łódź, ul. Zgierska 2/8
tel.: 42 659 59 59, tel.: 42 616 20 20; kom.: 509 175 675
przychodnia@profilaktykaizdrowie.pl

FILIA I
90-553 Łódź, ul. Kopernika 67/69
tel.: 42 633 02 22

FILIA II
92-301 Łódź, ul. Piłsudskiego 157
tel.: 506 110 509

Profilaktyka i zdrowie oferuje:

– badania diagnostyczne

– badania wstępne i okresowe

– badania psychologiczne

– konsultacje specjalistyczne 

– medycyna tropikalna i szczepienia

– obsługa firm w zakresie BHP i PPOŻ

– szkolenia z pierwszej pomocy 

 

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcie Paweł Keler