Kariera i rozwój

Bony rozwojowe: Żal nie skorzystać!

Bony rozwojowe: Żal nie skorzystać!

Wykwalifikowany i zmotywowany pracownik, to siła napędowa każdego udanego biznesu. Bill Gates, współzałożyciel Microsoft konsekwentnie twierdził, że gdy damy swoim pracownikom bardziej wyszukane zadania i lepsze narzędzia, odkryjemy, że potrafią oni udźwignąć większą odpowiedzialność i wykonywać swoją pracę w mądrzejszy sposób.

Blisko 42 miliony złotych, w ramach projektu Przepis na Rozwój, zostaną zainwestowane w rozwój pracowników, poszerzanie ich wiedzy i umiejętności oraz rozwój kompetencji społecznych. Działania szkoleniowe mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności firm z województwa łódzkiego. Liderem projektu jest firma HRP Group, a partnerami Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba Firm Szkoleniowych i Fenix Poland.

Przeznaczone środki będą wykorzystane na potrzeby szkoleniowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników sektora MŚP z Łódzkiego. Biorąc pod uwagę potrzeby współczesnych firm, jest to strzał w dziesiątkę! Dlaczego? W tym przypadku wyjaśnienie jest proste: wyższe kwalifikacje pracowników to ich większa efektywność, a w rezultacie wyższe zyski dla firmy. Warto podkreślić, że wszystkie projekty szkoleniowe będą realizowane dzięki bonom szkoleniowym.

Czym są bony szkoleniowe?

Pierwsze, co przychodzi na myśl, to bony prezentowe, czyli forma dokumentu uprawniającego do bezgotówkowego otrzymania towarów lub dóbr na określoną w nim kwotę. W tym przypadku jest jednak nieco inaczej: nie jest to materialny dokument, a impuls elektroniczny, ID, które oznacza określoną liczbę pozyskanych bonów. Każdy taki „bon” oznacza przyporządkowanie wartości 60 zł jednej godzinie szkoleniowej dla jednej osoby. Skojarzenie z prezentem nie jest jednak całkiem bezpodstawne, bowiem bony można przeznaczyć na dowolną usługę rozwojową, choćby w żaden sposób nie była związana z profilem działalności firmy.

W projekcie Przepis na Rozwój oferuje się możliwość skorzystania z takich właśnie bonów szkoleniowych przedsiębiorcom i pracownikom sektora MŚP z całego województwa łódzkiego, którzy chcą rozwijać firmę i podnosić kompetencje poprzez dofinansowanie usług rozwojowych – szkoleń, doradztwa, coachingu, studiów podyplomowych, kursów językowych. Dzięki bonom pracownik może podnosić kwalifikacje i kompetencje, a przedsiębiorstwo skorzystać z usług doradczych i, co najistotniejsze, uzyskać dofinansowanie do 80 procent wartości poniesionych kosztów.

Czy warto podnosić kwalifikacje?

Wymagania wobec pracowników rosną wraz ze stałym postępem naukowo-technicznym. Jest to nie lada wyzwanie dla społeczeństwa, które musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje oraz dbać o rozwój kompetencji w celu utrzymania się na rynku pracy. To zadanie szczególnie trudne dla osób powyżej 50. roku życia, które często są sceptycznie nastawione do zdobywania nowych umiejętności.

Jednak doszkalanie się przez całe życie, szczególnie w wieku dojrzałym, jest kluczową kwestią dla pozostania aktywnym zawodowo. Ta grupa jest preferencyjnie traktowana w projekcie. Preferencje w uzyskaniu bonów mają także osoby posiadające niskie kwalifikacje i z niepełnosprawnościami oraz firmy przechodzące procesy restrukturyzacyjne.

Nie czekaj, skontaktuj się z doradcą
tel: (42) 208 92 70, 515 352 170
e-mail: bony@izba.lodz.pl
strona internetowa: www.przepisnarozwoj.eu

Foto: Fotolia