Aneta Clinic Dental Art

Asystent, towarzysz, opiekun

Asystent, towarzysz, opiekun

Aneta Clinic Dental Art to nowoczesna, innowacyjna klinika stomatologiczna, która z myślą o komforcie Pacjentów stale udoskonala swoje usługi. Od niedawna nad przebiegiem procesu leczenia czuwa tu Opiekun Pacjenta. O jego roli i znaczeniu rozmawiamy z DOROTĄ LASKIEWICZ, pielęgniarką dyplomowaną, higienistką stomatologiczną, która pełni tę zupełnie nową w praktyce stomatologicznej w Polsce funkcję.

W Aneta Clinic Dental Art pełni Pani funkcję Opiekuna Pacjenta. Czy może nam Pani przybliżyć, kim jest Opiekun Pacjenta?

W nowoczesnej stomatologii najważniejsze są: świadome podejmowanie decyzji dotyczących swojego zdrowia, zrozumienie problemu zdrowotnego i możliwości jego leczenia oraz doskonała komunikacja z Pacjentami. Dlatego, aby zapewnić naszym Pacjentom stały dostęp do wyczerpujących informacji o stanie zdrowia i możliwościach leczenia wprowadziliśmy w Aneta Clinic Dental Art funkcję Opiekuna Pacjenta. To nowe stanowisko w praktyce stomatologicznej w Polsce, ale niezwykle istotne w przebiegu procesu leczenia. Opiekun towarzyszy i asystuje Pacjentowi od pierwszego dnia wizyty w naszej klinice. To właśnie od spotkania z nim zaczyna się wizyta Pacjenta pierwszorazowego. Wielu naszych Pacjentów wymaga leczenia interdyscyplinarnego (leczenia zachowawczego, protetycznego, higienizacji, działań z zakresu chirurgii, ortodoncji) i wsparcia wielu specjalistów pracujących w klinice. Taki proces wymaga doskonałej koordynacji, którą gwarantuje właśnie Opiekun Pacjenta. Monitoruje on płynne umawianie wizyt do poszczególnych lekarzy, dopasowuje terminy spotkań i jest w kontakcie telefonicznym i mailowym z Pacjentem przez cały okres leczenia. Wyczerpująco odpowiada na wszelkie pytania Pacjenta oraz pozostaje z nim w bezpośrednim kontakcie służąc pomocą oraz wszelkim możliwym wsparciem. Przed kolejnymi wizytami udziela niezbędnych informacji. Jest także odpowiedzialny za organizacyjną kwestię procesu leczenia i właściwy przepływ informacji pomiędzy lekarzem a Pacjentem. To właśnie z Opiekunem Pacjent może podzielić się on wszystkimi swoimi obawami, wątpliwościami i oczekiwaniami. Dedykowany Opiekun dokładnie informuje Pacjenta o poszczególnych etapach leczenia, ich kolejności oraz kosztach.

Jak wygląda w klinice procedura leczenia z Opiekunem Pacjenta?

Każdy pierwszorazowy Pacjent umawiany jest w naszej klinice na wizytę konsultacyjną, którą rozpoczyna spotkanie z Opiekunem Pacjenta, czyli ze mną. Zapraszam Pacjentów do pokoju konsultacyjnego, gdzie podczas rozmowy poznaję problemy i oczekiwania, z jakimi się zgłasza. Udzielam odpowiedzi na pierwsze pytania oraz przedstawiam możliwości leczenia w naszej klinice. Kolejnym etapem, jest wizyta w gabinecie stomatologicznym, gdzie przedstawiam Pacjentowi lekarza, który będzie go konsultował i oczywiście towarzyszę podczas badania. Po przeprowadzonym badaniu i wstępnym ustaleniu rozwiązań wracam z Pacjentem do pokoju konsultacyjnego i omawiamy zakres proponowanego leczenia, jego długość oraz koszt. Jeśli plan leczenia obejmuje szerszy zakres działań, umawiamy dodatkową wizytę, na której przedstawiam szczegółowy plan leczenia. Często podczas pierwszej wizyty niezbędne jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego. W Aneta Clinic Dental Art mamy możliwość wykonywania zdjęć cyfrowych CBCT, pantomograficznych, cefalometrycznych na miejscu.

Co daje pacjentowi Opiekun?

Dzięki Opiekunowi Pacjenta proces całego leczenia przebiega bardzo sprawnie. To Opiekun czuwa nad umawianiem i koordynowaniem wizyt u specjalistów, jeśli zachodzi taka potrzeba, może zdalnie zmienić plan na alternatywny, łączyć wizyty różnej specjalności. Pacjent w każdej chwili może z Opiekunem skonsultować swoje wątpliwości i uwagi, ponieważ przez cały proces leczenia służy on mu wsparciem merytorycznym i emocjonalnym.

Co jest dla Pani najważniejsze w relacjach z Pacjentami?

Bardzo ważne jest zdobycie zaufania Pacjenta. Staram się uważnie słuchać, z jakimi problemami i potrzebami Pacjenci zgłaszają się i bardzo kompetentnie je rozwiązywać. Lubię, kiedy Pacjenci dzwonią i dopytują o pewne kwestie leczenia, bo wiem, że wspólnie tworzymy ich zadowolenie. Ważne jest dla mnie zadowolenie Pacjenta z leczenia, cieszę się kiedy w rozmowie, przy okazji kolejnej wizyty u nas Pacjent chwali naszych lekarzy i widzę, że tworzy się wspólne zrozumienie.

Jak buduje się długofalowe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu?

Relacje z Pacjentem buduje się przez cały proces leczenia. Najważniejsze decyzje zazwyczaj zapadają na początku, ale na zaufanie pracujemy przez cały okres leczenia. W czasie realizacji planu leczenia zdarzają się sytuacje, które trzeba rozwiązywać na bieżąco, nie mogę zawieść Pacjentów, muszę znaleźć najlepsze dla nich rozwiązanie. Pełniąc taką funkcję, trzeba umieć współpracować z lekarzami i mieć bardzo dobry kontakt z Pacjentem, ponieważ tylko wówczas osiągniemy obopólne zadowolenie. Opiekuna Pacjenta muszą cechować
– empatia i odpowiedzialność.

Czy każdy Pacjent ma swojego Opiekuna?

W naszej klinice stanowisko to powstało stosunkowo niedawno. Od momentu wdrożenia go w życie, każdy pierwszorazowy Pacjent spotyka się najpierw ze mną, a później trafia do lekarza. Razem z lekarzem prowadzącym przygotowuję dla każdego Pacjenta indywidualny plan leczenia. Tworząc go, jestem doskonale zorientowana, jak dane leczenie ma wyglądać i je monitoruję. Czuwam nad sprawnym przebiegiem każdej procedury. Pacjenci, którzy od dłuższego czasu leczą się w Aneta Clinic Dental Art poznają moją rolę już na pewnym etapie swojego leczenia, u tych osób włączam się w już trwający proces leczenia. Myślę, że funkcja Opiekuna Pacjenta w gabinecie jest niezbędna, aby każdy człowiek trafiający do kliniki stomatologicznej czuł, że jest bardzo ważny. Każdy z nas zasługuje na uwagę i zrozumienie. Ja ze swojej strony dokładam wszelkich starań, aby być jak najlepszym i najbardziej kompetentnym wsparciem dla każdego Pacjenta.

Opiekun Pacjenta
Korzyści, jakie daje Pacjentowi obecność Opiekuna Pacjenta:
• sprawna organizacja leczenia,
• możliwość skonsultowania każdej wątpliwości i obawy,
• świadomość alternatywnych metod leczenia i jego kosztów,
• pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia,
• wsparcie merytoryczne i emocjonalne,
• lepsza komunikacja ze stomatologiem.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler

Maluch idzie do dentysty

Łódź, al. Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
e-mail: recepcja@anetaclinic.pl
www.anetaclinic.pl