Polecamy

III Łódzkie Forum Mediacji

III Łódzkie Forum Mediacji

Mediacje jako efektywne narzędzie zarządzania konfliktem, to temat przewodni III Łódzkiego Forum Mediacji, które odbędzie się w środę 24 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12, Sala Rady Wydziału 0.14).

Celem konferencji jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat mediacji jako narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktów, zarówno w sprawach administracyjnych, jak również tych, które codziennie stają na drodze każdego przedsiębiorcy.

W programie III Łódzkiego Forum Mediacji zaplanowano 3 bloki tematyczne:

  1. Mediacja jako instrument kreowania kultury efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem;
  2. Rola profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym;
  3. Mediacja w administracji.

Organizatorzy konferencji chcą przybliżyć przedsiębiorcom i ich profesjonalnym pełnomocnikom oraz działom prawnym, jak korzystnym i skutecznym rozwiązaniem jest mediacja, która nie tylko umożliwia optymalizację biznesu, ale również zarządzanie zasobami ludzkimi i kreowanie satysfakcjonujących relacji z pracownikami, inwestorami i podwykonawcami.

W Forum wezmą udział przedstawiciele ośrodków naukowo-dydaktycznych, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, palestry, mediatorów, adwokatów, radców prawnych oraz studentów, a także osoby, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki alternatywnego rozwiązywania sporów.

 


Program konferencji 

9:00-9:30 rejestracja uczestników i kawa na „dzień dobry”

9:30-9:45 otwarcie konferencji

MEDIACJA JAKO INSTRUMENT KREOWANIA KULTURY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

9:45-10:15 prof. Anna Kalisz, Naczelny Sąd Administracyjny

Diagnoza konfliktu jako warunek efektywności mediacji (pozaprawne podłoże sporów prawnych)

10:15-10:45 dr Małgorzata Kożuch, Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów WPiA UJ
Rozwiązywanie sporów w strukturach korporacyjnych – czy model organizacji uczącej się jest możliwy?

10:45-11:15 dr Tomasz Cyrol, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Polityka mediacyjna przedsiębiorstwa w zakresie sporów wewnętrznych i zewnętrznych

11:15-11:35 przerwa kawowa

ROLA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM

11:35-12:05 prof. Ewa Gmurzyńska; Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW
Relacje pełnomocnik – klient w mediacji

12:05-12:35 dr Rafał Morek; Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW
Jak przekonać pełnomocników do promowania mediacji?

12:35-13:05 mec. Ireneusz Pawłowski; PCAiM w Gdańsku
Prawa i obowiązki pełnomocnika w mediacji wynikające z obowiązujących radców prawnych i adwokatów zasad etyki zawodowej

13:05-13:25 przerwa kawowa

MEDIACJA W ADMINISTRACJI

13:25-13:55 prof. Magdalena Tabernacka, Instytut Nauk Administracyjnych WPAiE UWr
Rola Organu Centralnego w mediacjach transgranicznych

13:55-14:25 prof. Joanna Wegner, sędzia WSA w Warszawie, Zakład Postępowania Administracyjnego Porównawczego WPiA UŁ
Przesłanki dopuszczalności i skutki mediacji w postępowaniu administracyjnym

14:25-14:55 mgr Andrzej Szpor, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW
Cele mediacji w k.p.a. Ambicje mediatorów a przekonania prawników i potrzeby urzędników

14:55-15:10 podsumowanie obrad