Tańcząc z robotami

Jest taka szkoła w Łodzi, inna niż wszystkie. Tu nie stawia się na jednostkę, najważniejsza jest praca zespołowa. Niepubliczna Szkoła Baletowa prowadzi szeroko rozwinięty program artystyczny z zakresu tańca klasycznego, ludowego, historycznego, jazzowego, tańców współczesnych.

Trochę Francji w centrum Łodzi

Dzisiaj nie wystarcza już dobra znajomość języka angielskiego, który w zasadzie przestał być językiem obcym. Znajomość drugiego języka daje większe możliwości na rynku pracy, o czym przekonują się na co dzień nasi absolwenci – mówi Aleksandra Ratuszniak, dyrektor XIII LO, w którym prowadzone są klasy dwujęzyczne z językiem francuskim.